قوانین و مقررات پیش‌خرید و پیش‌فروش در صرافی تبدیل

در اینجا با مهم‌ترین اصلاحات و مفاهیم مربوط به Pre-Market صرافی تبدیل آشنا می‌شوید.

بازار پیش‌خرید و پیش‌فروش

بازار پیش‌خرید و پیش‌فروش (Pre-Market)، بستری برای خرید و فروش یک ارز دیجیتال پیش از عرضه رسمی آن در بازارهای معاملاتی است. این بازار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا قیمت و مقدار سفارش مدنظر خود را تعیین کنند یا سفارشات مدنظر خود را انتخاب کنند و بتوانند پیش از عرضه رسمی، ارز دیجیتال را در قیمت و مقدار مطلوب خود معامله کنند.

برای معامله در این بازار، از در اختیار داشتن دارایی کافی پیش از تکمیل معامله و تحویل دارایی اطمینان حاصل نمایید.

زمان تکمیل سفارشات

موعدی است که برای انتقال ارز دیجیتال جدید از کیف پول فروشنده آن به کیف پول خریدار و پرداخت هزینه آن در نظر گرفته شده است. فروشندگان تا زمان مشخصی پس از عرضه رسمی ارز دیجیتال، مهلت دارند تا دارایی‌شان از آن ارز دیجیتال را به کیف پول خود در صرافی تبدیل انتقال دهند تا تراکنش با موفقیت تکمیل شود. این زمان از سمت صرافی تبدیل در صفحه پیش معامله اعلام خواهد شد.

درصد وجه تضمین

مقداری از دارایی که کاربر باید برای تکمیل سفارش خرید یا فروش خود به عنوان ضمانت قرار دهد. عدم تحویل دارایی در زمان تکمیل سفارش، می‌تواند منجر به از دست رفتن تمام وجه تضمین مذکور شود.

ساختار کارمزد

کارمزد معامله، درصدی از حجم معامله که به عنوان کارمزد کسر می‌گردد. در حال حاضر این مقدار برابر با ۲٫۵ درصد از حجم معامله است.

علاوه بر آن، در صورتی که یکی از طرفین سفارش نتواند دارایی مدنظر را برای انجام سفارش تامین کند، ۱۰ درصد از وجه تضمین وی به عنوان کارمزد کسر می‌شود و ۹۰ درصد باقی‌مانده به کیف پول طرف دیگر سفارش انتقال می‌یابد

بازه فعالیت بازار

بازه زمانی که بازار پیش‌خرید و پیش‌فروش صرافی تبدیل در دسترس است. با قرار گرفتن ارز دیجیتال در فهرست ارزهای قابل معامله صرافی تبدیل، فعالیت این بازار متوقف می‌شود.

شرایط لغو یا تعویق سفارشات پیش‌خرید و پیش‌فروش

در صورتی که امکان قرار دادن یک ارز دیجیتال در فهرست ارزهای قابل معامله صرافی تبدیل (لیست شدن آن ارز) وجود نداشته باشد یا این اتفاق به تعویق بیفتد، سفارشات پیش‌خرید و پیش‌فروش نیز به تعویق می‌افتند یا به کلی لغو می‌شوند.

شرایط تعویق: سفارش‌های تکمیل‌شده همچنان معتبر باقی می‌مانند. زمان جدید برای انجام تحویل دارایی‌ها توسط صرافی تبدیل اعلام خواهد شد. در صورتی که فعالیت بازار پیش‌فروش و پیش‌خرید متوقف شود، سفارشات تکمیل‌نشده لغو خواهند شد.

شرایط لغو: تمام سفارشات ثبت‌شده اعم از تکمیل‌شده و تکمیل‌نشده لغو می‌شوند. دارایی وجه تضمین کاربران ظرف مدت کوتاهی به کیف پول دارندگان آن‌ها بازگردانده می‌شود و کارمزدی از معامله‌گران اخذ نمی‌گردد.

نحوه لغو سفارشات

سفارشات تکمیل‌شده: امکان لغو این سفارشات تنها در صورتی وجود دارد که فرایند لیست شدن ارز دیجیتال مربوطه در صرافی تبدیل متوقف شود.

سفارشات تکمیل‌نشده: لغو این سفارشات از طرف خریدار و فروشنده بدون پرداخت کارمزد امکان‌پذیر است.