Skip to content
top banner

۶ میلیون سکه همستر کامبت جایزه بگیرید؛ کامبو + کد مورس امروز

کمبو و کد مورس همستر کامبت با ۶ میلیون سکه جایزه
در
خواندن در ۱ دقیقه

با وارد کردن ترکیب کارت های زیر (کامبو) در همستر کامبت ۵،۰۰۰،۰۰۰ سکه جایزه بگیرید.

کامبوی همستر کامبت

و با وارد کردن کد مورس زیر ۱،۰۰۰،۰۰۰ سکه دیگر پاداش بگیرید:

[ WALLET ]

W:  • ـــ ـــ
A:   • ـــ
L:   • ـــ • •
L:   • ـــ • •
E:   •
T:   ـــ

 

–  : به معنی مکث
•  : به معنی ضربه

کد را با دقت و بدون وقفه خیلی زیاد وارد کنید و در مجموع ۶ میلیون سکه امروز را از دست ندهید.

بازی همستر کامبت وارد بازی همستر کامبت شوید و با وارد کردن موارد بالا ۶ میلیون سکه جایزه بگیرید
ورود به بازی همستر کامبت

دیدگاه‌ها