تحلیل تکنیکال

صفحه اصلی/تحلیل تکنیکال

ذره‌بین هفتگی تبدیل – ۴ تیر ۱۴۰۱ – تحلیل تکنیکال سولانا (SOL)

2022-06-26T16:21:41+04:30ژوئن 26th, 2022|تحلیل تکنیکال دسته بندی ها|

  بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری را برای افراد، به ارمغان آورده‌است. اما آیا همهٔ افراد از این فرصت‌ها می‌توانند به‌سادگی استفاده کنند؟ برای استفادهٔ خوب از فرصت‌ها، نیاز به آموزش‌دیدن و آگاهی است. ما در ذره‌بین هفتگی تبدیل، می‌خواهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال سولانا (SOL) را با هم ببینیم. با ما همراه باشید. ذره‌بین [بیشتر بخوانید...]

ذره‌بین هفتگی تبدیل – ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ – تحلیل تکنیکال چین‌لینک (LINK)

2022-06-20T14:32:30+04:30ژوئن 20th, 2022|تحلیل تکنیکال دسته بندی ها|

بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری را برای افراد، به ارمغان آورده‌است. اما آیا همهٔ افراد از این فرصت‌ها می‌توانند به‌سادگی استفاده کنند؟ برای استفادهٔ خوب از فرصت‌ها، نیاز به آموزش‌دیدن و آگاهی است. ما در ذره‌بین هفتگی تبدیل، می‌خواهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) را با هم ببینیم. با ما همراه باشید. ذره‌بین [بیشتر بخوانید...]

ذره‌بین هفتگی تبدیل – ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ – تحلیل تکنیکال بیت کوین

2022-06-13T12:09:28+04:30ژوئن 13th, 2022|تحلیل تکنیکال دسته بندی ها|

بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری را برای افراد، به ارمغان آورده‌است. اما آیا همهٔ افراد از این فرصت‌ها می‌توانند به‌سادگی استفاده کنند؟ برای استفادهٔ خوب از فرصت‌ها، نیاز به آموزش‌دیدن و آگاهی است. ما در ذره‌بین هفتگی تبدیل، می‌خواهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) را با هم ببینیم. با ما همراه باشید. ذره‌بین [بیشتر بخوانید...]

ذره‌بین هفتگی تبدیل – ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ – تحلیل تکنیکال ریپل و کاردانو

2022-06-04T14:50:32+04:30ژوئن 4th, 2022|تحلیل تکنیکال دسته بندی ها|

بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری را برای افراد، به ارمغان آورده‌است. اما آیا همهٔ افراد از این فرصت‌ها می‌توانند به‌سادگی استفاده کنند؟ برای استفادهٔ خوب از فرصت‌ها، نیاز به آموزش‌دیدن و آگاهی است. ما در ذره‌بین هفتگی تبدیل، می‌خواهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کاردانو (ADA) را با هم ببینیم. با ما همراه باشید. ذره‌بین هفتگی [بیشتر بخوانید...]

ذره‌بین هفتگی تبدیل – ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ – تحلیل تکنیکال رز و ریپل

2022-06-04T14:46:31+04:30می 30th, 2022|تحلیل تکنیکال دسته بندی ها|

بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری را برای افراد، به ارمغان آورده‌است. اما آیا همهٔ افراد از این فرصت‌ها می‌توانند به‌سادگی استفاده کنند؟ برای استفادهٔ خوب از فرصت‌ها، نیاز به آموزش‌دیدن و آگاهی است. ما در ذره‌بین هفتگی تبدیل، می‌خواهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کاردانو (ADA) را با هم ببینیم. با ما همراه باشید. ذره‌بین هفتگی [بیشتر بخوانید...]

ذره‌بین هفتگی تبدیل – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ – تحلیل تکنیکال تورچین و پالی‌گان

2022-05-14T17:25:46+04:30می 14th, 2022|تحلیل تکنیکال دسته بندی ها|

بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری را برای افراد، به ارمغان آورده‌است. اما آیا همهٔ افراد از این فرصت‌ها می‌توانند به‌سادگی استفاده کنند؟ برای استفادهٔ خوب از فرصت‌ها، نیاز به آموزش‌دیدن و آگاهی است. ما در ذره‌بین هفتگی تبدیل، می‌خواهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال تورچین (RUNE) را با هم ببینیم. با ما همراه باشید.   ذره‌بین [بیشتر بخوانید...]

ذره‌بین هفتگی تبدیل – ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ – تحلیل تکنیکال پالی‌گان و مانا

2022-05-08T16:14:20+04:30می 7th, 2022|تحلیل تکنیکال دسته بندی ها|

بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری را برای افراد، به ارمغان آورده‌است. اما آیا همهٔ افراد از این فرصت‌ها می‌توانند به‌سادگی استفاده کنند؟ برای استفادهٔ خوب از فرصت‌ها، نیاز به آموزش‌دیدن و آگاهی است. ما در ذره‌بین هفتگی تبدیل، می‌خواهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال پالی‌گان (MATIC) را با هم ببینیم. با ما همراه باشید.   ذره‌بین [بیشتر بخوانید...]

ذره‌بین هفتگی تبدیل – ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ – تحلیل تکنیکال مانا و مروری بر تحلیل بیت کوین کش

2022-04-30T16:35:18+04:30آوریل 30th, 2022|تحلیل تکنیکال دسته بندی ها|

بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری را برای افراد، به ارمغان آورده‌است. اما آیا همهٔ افراد از این فرصت‌ها می‌توانند به‌سادگی استفاده کنند؟ برای استفادهٔ خوب از فرصت‌ها، نیاز به آموزش‌دیدن و آگاهی است. ما در ذره‌بین هفتگی تبدیل، می‌خواهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مانا (MANA) را با هم ببینیم. با ما همراه باشید.   ذره‌بین [بیشتر بخوانید...]

ذره‌بین هفتگی تبدیل – ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ – تحلیل تکنیکال بیت کوین کش و مروری بر تحلیل سند باکس

2022-04-23T15:52:05+04:30آوریل 23rd, 2022|تحلیل تکنیکال دسته بندی ها|

بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری را برای افراد، به ارمغان آورده‌است. اما آیا همهٔ افراد از این فرصت‌ها می‌توانند به‌سادگی استفاده کنند؟ برای استفادهٔ خوب از فرصت‌ها، نیاز به آموزش‌دیدن و آگاهی است. ما در ذره‌بین هفتگی تبدیل، می‌خواهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین کش (BCH) را با هم ببینیم. با ما همراه باشید. [بیشتر بخوانید...]

ذره‌بین هفتگی تبدیل – ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ – تحلیل تکنیکال کاردانو و مروری بر تحلیل شیبا

2022-04-20T14:41:20+04:30آوریل 20th, 2022|تحلیل تکنیکال دسته بندی ها|

بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری را برای افراد، به ارمغان آورده‌است. اما آیا همهٔ افراد از این فرصت‌ها می‌توانند به‌سادگی استفاده کنند؟ برای استفادهٔ خوب از فرصت‌ها، نیاز به آموزش‌دیدن و آگاهی است. ما در ذره‌بین هفتگی تبدیل، می‌خواهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کاردانو (ADA) را با هم ببینیم. با ما همراه باشید.   ذره‌بین [بیشتر بخوانید...]