Skip to content
top banner

کامبو و کد مورس همستر کامبت ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ + ۶ میلیون سکه جایزه بگیرید

همستر کامبت
در
خواندن در ۲ دقیقه

با وارد کردن ترکیب کارت های زیر (کامبو) در همستر کامبت ۵،۰۰۰،۰۰۰ سکه جایزه بگیرید.

کامبوی همستر کامبت ۲۱ خرداد

و با وارد کردن کد مورس زیر ۱،۰۰۰،۰۰۰ سکه دیگر پاداش بگیرید:

[ WEB3 ]

W:  • – –
E:   •
B:   – • • •
۳:   • • • – –

–  : به معنی مکث
•  : به معنی ضربه

کد را با دقت و بدون وقفه خیلی زیاد وارد کنید و در مجموع ۶ میلیون سکه امروز را از دست ندهید.

بازی همستر کامبت وارد بازی همستر کامبت شوید و با وارد کردن موارد بالا ۶ میلیون سکه جایزه بگیرید
ورود به بازی و دریافت جایزه

دیدگاه‌ها