ماموریت میلیاردی

با انجام ماموریت‌هایی مانند ثبت‌نام و دعوت از دوستان خود به تبدیل، میلیاردها بیبی‌دوج آنی و بدون قرعه‌کشی، هدیه بگیرید. برای اطلاع از جزئیات دریافت هدیه، ادامه را بخوانید.

ماموریت‌ها

با کامل‌کردن هر ماموریت، به‌طور آنی بیبی‌دوج هدیه بگیرید.

register hero
register hero
ثبت‌نام و احراز هویت
۴۰۰ میلیون بیبی‌دوج
BABYDOGE-icon

اگر تاکنون در تبدیل، ثبت‌نام و یا احراز هویت نکرده‌اید، همین حالا با تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در تبدیل، به‌سادگی ۴۰۰ میلیون بیبی‌دوج هدیه بگیرید.

register hero
register hero
دعوت هر دوست
۶۰۰ میلیون بیبی‌دوج
BABYDOGE-icon

کد یا لینک دعوت خود را به دوستان خود بفرستید و به‌ازای هر دوستی که ثبت‌نام و احراز هویت خود را تکمیل نماید، ۶۰۰ میلیون بیبی‌دوج هدیه بگیرید. علاوه بر این دوست شما نیز ۴۰۰ میلیون بیبی‌دوج هدیه می‌گیرد.

ماموریت میلیاردی

با انجام ماموریت‌هایی مانند ثبت‌نام و دعوت از دوستان خود به تبدیل، میلیاردها بیبی‌دوج آنی و بدون قرعه‌کشی، هدیه بگیرید. برای اطلاع از جزئیات دریافت هدیه، ادامه را بخوانید.

babydoge prize hero

ماموریت‌ها

با کامل‌کردن هر ماموریت، به‌طور آنی بیبی‌دوج هدیه بگیرید.

register hero
register hero
ثبت‌نام و احراز هویت
۴۰۰ میلیون بیبی‌دوج
BABYDOGE-icon

اگر تاکنون در تبدیل، ثبت‌نام و یا احراز هویت نکرده‌اید، همین حالا با تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در تبدیل، به‌سادگی ۴۰۰ میلیون بیبی‌دوج هدیه بگیرید.

register hero
register hero
دعوت هر دوست
۶۰۰ میلیون بیبی‌دوج
BABYDOGE-icon

کد یا لینک دعوت خود را به دوستان خود بفرستید و به‌ازای هر دوستی که ثبت‌نام و احراز هویت خود را تکمیل نماید، ۶۰۰ میلیون بیبی‌دوج هدیه بگیرید. علاوه بر این دوست شما نیز ۴۰۰ میلیون بیبی‌دوج هدیه می‌گیرد.