1 – آشنایی با تبدیل

برای معامله در صرافی ارز دیجیتال تبدیل، لازم است در آن ثبت‌نام کرده و احراز هویت شوید. با راهنمای تبدیل همراه باشید تا راه و رسم آن را بیاموزید.