۴۰۰ میلیون بیبی دوج هدیه بگیرید!

همین حالا در تبدیل ثبت‌نام و احراز هویت کنید و ۴۰۰ میلیون بیبی‌دوج، به‌صورت آنی و بدون قرعه‌کشی، هدیه بگیرید.

babydoge prize hero

۴۰۰ میلیون بیبی دوج هدیه بگیرید!

همین حالا در تبدیل ثبت‌نام و احراز هویت کنید و ۴۰۰ میلیون بیبی‌دوج، به‌صورت آنی و بدون قرعه‌کشی، هدیه بگیرید.

babydoge prize hero

مراحل دریافت هدیه ثبت‌نام

1
در تبدیل ثبت‌نام کنید

با واردکردن شماره همراه خود، در تبدیل ثبت‌نام کنید.

1
در تبدیل ثبت‌نام کنید

با واردکردن شماره همراه خود، در تبدیل ثبت‌نام کنید.

2
احراز هویت خود را تکمیل کنید

با واردکردن اطلاعات و بارگذاری مدارک لازم، احراز هویت خود را تکمیل کنید تا همکاران ما بررسی و تأیید کنند.

2
احراز هویت خود را تکمیل کنید

با واردکردن اطلاعات و بارگذاری مدارک لازم، احراز هویت خود را تکمیل کنید تا همکاران ما بررسی و تأیید کنند.

3
بیبی دوج هدیه بگیرید!

پس از تأیید احراز هویت شما توسط همکاران ما، ۴۰۰ میلیون بیبی‌دوج، به‌صورت آنی و بدون قرعه‌کشی، هدیه بگیرید.

3
بیبی دوج هدیه بگیرید!

پس از تأیید احراز هویت شما توسط همکاران ما، ۴۰۰ میلیون بیبی‌دوج، به‌صورت آنی و بدون قرعه‌کشی، هدیه بگیرید.

سوالات متداول

همین حالا شروع کنید

همین حالا شروع کنید